sinterklaas_socialmedia-22

Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op alle acties georganiseerd door Vihamij Handel B.V. Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene actievoorwaarden.

 1. De actie is geldig voor kinderen t/m 10 jaar.
 2. Alleen kleurplaten waarbij de invulstrook volledig is ingevuld worden geaccepteerd.
 3. Kleurplaten liggen op de filialen vanaf maandag 11 november.
 4. Kleurplaten mogen ingeleverd worden t/m 24 november.
 5. Cadeautjes kunnen worden opgehaald met de afhaalstrook, op donderdag 1 en vrijdag 2 december in het Vihamij filiaal waar je jouw kleurplaat hebt ingeleverd.
 6. Kinderen kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. 
 7. Door mee te doen aan de kleurwedstrijd, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt met de actievoorwaarden en de privacyvoorwaarden. Gegevens van de kinderen worden alleen gebruikt om te corresponderen over de kleurwedstrijd.
 8. Door deel te nemen aan de kleurwedstrijd geef je Vihamij Handel B.V. toestemming om foto’s van de ingekleurde kleurplaat te gebruiken voor publicatie. Dit geldt ook voor eventueel andere toegestuurde foto’s die samenhangen met de deelname aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding.
 9. Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de kleurwedstrijd worden niet verstrekt aan derden. Alle gegevens en ingezonden kleurplaten worden binnen drie maanden na de kleurwedstrijd vernietigd.
 10. Vihamij Handel B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door hem te verstrekken cadeautjes. Vihamij Handel B.V. geeft geen enkele garantie op de door hem te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/ of zetfouten zijn voorbehouden en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Algemene actievoorwaarden Vihamij Handel B.V.

Deelname

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je het invulformulier hebt ingevuld.
 3. Eenmalige deelname per persoon.
 4. Vihamij Handel B.V. is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 5.  Medewerkers van Vihamij Handel B.V. zijn uitgesloten van de actie. 

Persoonsgegevens

 1. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname.
 2. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens leiden tot ongeldige deelname.
 3. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven.
 4. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Vihamij Handel B.V. nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 5. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
Copyright © 2022 Vihamij Handel B.V.