Actievoorwaarden Vihamij Handel B.V.

Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op alle winacties georganiseerd door Vihamij Handel B.V. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene actievoorwaarden.

 1. De Dinerbon winactie april 2022 loopt van 13 t/m 15 april 2022.
 2. Deelname is mogelijk door een volledig ingevuld formulier in te leveren in een inleverbox bij één van de 37 filialen. 
  1. Deze invulformulieren zijn verkrijgbaar in de filialen tijdens de actieperiode.
 3. De winnaars worden gekozen door middel van loting op 21 april 2022, zij zullen die zelfde dag telefonisch gecontacteerd worden. 
 4. Met de winnaars wordt afgesproken in welk filiaal zij de Dinerbon kunnen ophalen. 
 5. De Dinerbon kan dan worden opgehaald tussen 25 april en 6 mei. 
 6. Indien de prijs op 6 mei niet is opgehaald zal er een nieuwe winnaar worden gekozen. 
 7. De antwoorden van het invulformulier zullen voor intern onderzoek worden gebruikt.
 8. Verder zijn alle algemene actievoorwaarden van toepassing (zie hieronder). 

Algemene actievoorwaarden Vihamij Handel B.V.


Deelname

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je het invulformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland.
 3. De te winnen prijs is afhankelijk van de betreffende winactie.
 4. Medewerkers van Vihamij Handel B.V. zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 5. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post, op de flyer/poster in het filiaal of op het in te vullen formulier.
 6. Vihamij Handel B.V. is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

 

Persoonsgegevens

 1. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag.
 2. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens leiden tot ongeldige deelname.
 3. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven.
 4. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Vihamij Handel B.V. nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 5. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

 

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk telefonisch bericht. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, kan de winnaar ook per e-mail op de hoogte worden gesteld.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 5. Vihamij Handel B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 6. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 7. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
Copyright © 2022 Vihamij Handel B.V.